Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1-2018

GRADSKO VIJEĆE

 1. Izmjene i dopune Statuta Grada Bjelovara
 2. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 3. Odluka o izradi III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara
 4. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 7. Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar
 8. Program općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018. – 2020. godine
 9. Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine
 10. Odluka o proširenju Poslovne zone JUG
 11. Odluka o proširenju Poslovne zone ISTOK
 12. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja krovova građevina
 13. Odluka o utvrđivanju teksta Sporazuma o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava
 14. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara 2018. – 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Bjelovara
 2. Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara
 3. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

ISPRAVAK

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content