Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1-2019

GRADSKO VIJEĆE

225. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj
jedinici u kampu
226. Odluka o suradnji s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske na izgradnji
sportske dvorane
227. Odluka o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Bjelovar za
nabavu informatičke opreme i mrežnog sustava na operativni leasing
228. Odluka o suglasnosti za prijavu projektnog prijedloga Rehabilitacijski
centar „Mali svemir“

AKTI GRADONAČELNIKA

82. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2019. godinu
83. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija Grada
Bjelovara za akademsku godinu 2018./2019.
84. Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada
Bjelovara za 2019. godinu

ISPRAVAK

Privitci

Back to top
Skip to content