Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2007

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
 3. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2008. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2008. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2008. godinu
 6. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2008. godinu
 7. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2008. godinu
 8. Program javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2008. godinu
 9. Program javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2008. godinu
 10. Proračun Grada Bjelovara za 2008. godinu
 1. Odluka o Planu razvojnih programa za 2008. godinu
 2. Odluka o projekciji Proračuna za 2009. i 2010. godinu
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content