Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2008

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
 3. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2009. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2009. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2009. godinu
 6. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2009
 7. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2008. godinu
 8. Program javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2009. godinu
 9. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2009. godinu
 10. Proračun Grada Bjelovara za 2009. godinu
 11. Odluka o Planu razvojnih programa za 2009. godinu
 12. Odluka o projekciji Proračuna za 2010. i 2011. godinu
 13. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu
 14. Odluka o izmjenama Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru
 15. Odluka o gradskim porezima
 16. Odluka o obvezi priključenja i korištenja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
 17. Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2008. godinu

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content