Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2009

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o proglašenju Počasnog građanina Grada Bjelovara
 2. Odluke o dodjeli Zlatnih plaketa “Grb Grada Bjelovara”
 3. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 4. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu
 5. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara
 6. Odluka o grbu i zastavi Grada Bjelovara i obilježavanju Dana Grada Bjelovara
 7. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. Bjelovar
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Poslovni park Bjelovar d.o.o.
 10. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Visoke tehničke škole Bjelovar
 11. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara za nabavu vatrogasnog kemijskog vozila s kompletnom opremom


AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o ostvarivanju javnosti rada izvršnog tijela
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara i radnim odnosima
 3. Izmjena i dopuna Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2009. godinu (kratkoročni)

Privitci

Back to top
Skip to content