Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11-2008

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Mrgić Ivke iz Bjelovra, V. Bukovca 47, za projekt „Plasteničke-stakleničke proizvodnje“ u 2008. godini
 2. Odluka o dodjeli subvencije Obrtu za izradu ključeva i popravak obuće, vl. nto Marušić iz Bjelovar,a I. Mažuranića 1, za projekt „Tradicijski obrti“ za 2008. godinu
 3. Odluka o dodjeli subvencije za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2008. godini
 4. Odluka o Ulaganju prava – dugoročna potraživanja temeljem transfera za izgradnju kapitalne infrastrukture u poslovnim zonama, a koje su dane putem Ugovora o pravu građenja Poslovnom parku Bjelovar d.o.o. Bjelovar
 5. Odluka o Ulaganju u poslovne udjele trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Bjelovar, Ferde Livadića 14a
 6. Odluka o Ulaganju u poslovne udjele trgovačkog društva Bjelovarski sajam d.o.o., Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 8
 7. Odluka o pokretanju postupka osnivanja Stručnog studija iz područja graditeljstva  pri Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru
 8. Odluka o utvrđivanju teksta I dodatka Ugovoru o obavljanju komunalnog posla održavanja komunalne opreme na području Grada Bjelovara
 9. Odluka o utvrđivanju teksta I dodatka Ugovoru za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 10. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara
 11. Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara
 12. Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2008/2009.
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju dijela troškova za izdavanje ISO certifikata, malim i srednjim poduzetnicima za 2008. godinu
 14. Odluku o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenje Sustava zdravstveno ispravne Hrane HACCAP-a u PIZZERIA PALMA Bjelovar, vl. Ismaili Nuhi
 15. Odluku o sufinanciranju dijela troškova za izdavanje certifikata EN ISO 9001:2000 Termoplin d.o.o. Bjelovar T. G. Masaryka 13
 16. Odluka o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja Sustava zdravstveno ispravne hrane HACCAP-a u Obiteljskoj zadruzi „Slatka tajna“ Bjelovar
 17. Odluka o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge uvođenja Sustava Zdravstveno ispravne hrane HACCAP-a u „Grgić“ d.o.o. Bjelovar, Frankopanska 41
 18. Odluka o dodjeli usbvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2008. godini
 19. Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2008. godini
 20. Plan nabave uredskog materijala za potrebe upravnih odjela Grada Bjelovara u 2009. godini
 21. Plan nabave usluge čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u 2009. godini
 22. Odluka o početku postupka javne nabave uredskog materijala
 23. Odluka o početku postupka javne nabave usluge čuvanja osoba i imovine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever – Rea Sjever
 2. Sporazum o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever)

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE  GRADA BJELOVARA

 1. Program Rada Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2009. godinu
 2. Financijski plan Gradskog vijeća  srpske nacionalne manjine za 2009. godinu


PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

 1. Program rada predstavnice čaške nacionalne manjine
 2. Financijski plan predstavnice češke nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2009. godinu


PREDSTAVNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE

 1. Program rada predstavnika albanske nacionalne manjine za 2009. godinu
 2. Financijski plan predstavnika albanske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2009. godinu

PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

 1. Program rada predstavnika mađarske nacionalne manjine za 2009. godinu
 2. Financijski plan predstavnice mađarske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2009. godinu

Privitci

Back to top