Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 2. Odluka o prihvaćanju „Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara za razdoblje od 2011. do 2015. godine“.
 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2010.
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2010.
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2010. godinu
 8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2010. godinu
 9. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2010. godini
 10. II Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu
 11. Odluka o II izmjenama Odluke o Izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu
 12. Odluka o neškodljivom uklanjanju i zbrinjavanju životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla sa javnih površina
 13. Odluka o istupanju Grada Bjelovara iz Regionalne energetske agencije Sjever
 14. Odluka o raspodjeli zakupljene snage električne energije na lokaciji Poslovne zone „Novi Borik – Lepirac“ i Slobodne zone Bjelovar

AKTI GRADONAČELNIKA 

 1. Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 2. Dopune Plana nabave za 2010. godinu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 3. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području Grada Bjelovara
 4. Odluku o povjeravanju poslova skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja na području Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content