Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 12-2007

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o uključivanju grada Bjelovara u Drugi provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje – (POS)
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Bjelovara
 3. Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Bjelovara
 4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima i obvezama korisnika povlaštenih  učeničkih i studentskih kredita
 5. Odluku o broju i visini stipendija Grada Bjelovara
 6. Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2007/2008.
 7. Odluka o broju studentskih kredita i visini subvencija kamata za akademsku godinu 2007/2008.
 8. Odluka o sufinanciranju smještaja djece u Dječjem vrtiću Ciciban iz Bjelovara
 9. Odluka o sufinanciranju smještaja djece u Dječjem vrtiću Bambi iz Bjelovara
 10. Odluka o sufinanciranju smještaja djece u Dječjem vrtiću „Pinokio“ iz Bjelovara
 11. Odluka o isplati naknade za umanjenu vrijednost nekretnine
 12. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 13. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja prijevoza pokojnika
 14. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja prijevoza pokojnika
 15. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja prijevoza pokojnika
 16. Odluka o utvrđivanju teksta 1. anexa ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na I dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 17. Odluka o utvrđivanju teksta 1. anexa ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na III dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 18. Izmjene i dopune Plana nabave velikih vrijednosti Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2007. godinu
 19. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 20. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara i radnim odnosima
 21. Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
 22. Odluka o dodjeli jednokratne stipendije za plaćanje studiranja medicinskim sestrama – tehničarima na Studiju sestrinstva za akademsku godinu 2007/2008.
 23. Odluka o postupanju opremom i sitnim inventarom

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

 1. Statut Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara
 2. Program rada Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2008. godinu
 3. Financijski plan Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2008. godinu
 4. Poslovnik Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara


PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

 1. Program rada predstavnika češke nacionalne manjine za 2008. godinu
 2. Financijski plan predstavnika češke nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2008. godinu

PREDSTAVNIK ALBANSKE  NACIONALNE MANJINE

 1. Program rada predstavnika albanske nacionalne manjine za 2008. godinu
 2. Financijski plan predstavnika albanske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2008. godinu

PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

 1. Program rada predstavnika mađarske nacionalne manjine  za 2008. godinu
 2. Financijski plan predstavnice mađarske manjine Grada Bjelovara za 2008. godinu

Privitci

Back to top
Skip to content