Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 12-2009

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja zone Istok 2
 2. Odluka o izradi „Detaljnog plana uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV“
 3. Odluka o izradi „Urbanističkog plana uređenja Jug 1 – Sjeverni dio“
 4. Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2010. godinu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja
 6. Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara
 7. Odluka o zonama u Grdu Bjelovaru
 8. Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Bjelovara
 9. Pravilnik o pravima i obvezama korisnika povlaštenih studentskih kredita
 10. Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Bjelovara
 11. Zaključak o podržavanju projekta stupnjevitog korištenja geotermalnog polja Velika Ciglena
 12. Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 13. Odluka o kriterijima za davanje gradskih prostoran na privremeno i povremeno korištenje udrugama, političkim strankama i ustanovama od interesa Grada Bjelovara
 14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara
 15. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Bjelovara
 16. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za Popis birača
 17. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora I. osnovne škole Bjelovar iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika i predstavnika Grada Bjelovara
 18. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o istupanju i prijenosu dijelova poslovnog udjela i Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i promjeni društvenog ugovora Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o.
 19. Odluka o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu Grada Bjelovara
 20. Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara i radnim odnosima
 2. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara i radnim odnosima
 3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara
 4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2009. godinu Upravnog odjela za komunalne djelatnoti i uređenje prostora
 5. Izmjene Plana nabave radova, roga i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2009. godini

KOMUNALAC d.o.o.

 • Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Privitci

Back to top
Skip to content