Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 12-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini
 3. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2011. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2011. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2011. godinu
 6. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2011. godinu
 7. Program javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2011. godinu
 8. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2011. godinu
 9. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2011. godinu
 10. Proračun Grada Bjelovara za 2011. godinu
 11. Odluka o projekciji Proračuna za 2012 i 2013. godinu
 12. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu
 13. Odluka o komunalnom doprinosu
 14. Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente Grada Bjelovara
 15. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o povjeravanju poslova uklanjanja i zbrinjavanja životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla sa javnih površina na području Grada Bjelovara
 2. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevina
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevina
 4. Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline
 5. Pravilnik o postavljanju reklama

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content