Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 13-2009

GRADSKO VIJEĆE

 1. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu
 3. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu
 4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 5. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini
 6. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2010. godinu
 7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2010. godinu
 8. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2010. godinu
 9. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2010. godinu
 10. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grda Bjelovara a 2010. godinu
 11. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2010. godinu
 12. Odluka o sufinanciranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara u 2010. godini
 13. Proračun Grada Bjelovara za 2010. godinu
 14. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content