Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 2-2014

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Povijesne jezgre zona „B“) – izmjena i dopuna
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 3. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2013. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2013. godinu
 6. Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta
 7. Odluka o ostvarenju prava iz Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara
 8. Odluka o sufinanciranju obavljanja registrirane djelatnosti dadilja na području Grada Bjelovara
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Dopune Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar
 11. Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara
 12. Odluka o nastavku kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik – 2013“ do iskorištenja sredstava
 13. Odluka o davanju suglasnosti na Plan raspodjele financijskih sredstava sportskim udrugama Grada Bjelovara za 2014. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina
 2. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji – poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase
 3. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
 4. Pravilnik o postupku utvrđivanja obaveza s osnova stipendije Grada Bjelovara i uvjetima i načinu pokretanja postupka prisilne naplate dospjelih i neotplaćenih stipendija
 5. Rješenje o imenovanu člana Nadzornog odbora „Elektrometala d.d.“ Bjelovar

Privitci

Back to top
Skip to content