Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 2-2015

GRADSKO VIJEĆE

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu
  2. Odluka o izradi treće izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju
  3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1 – Izmjena i dopuna
  4. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru
  5. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru
  6. Odluka o statusu doznačenih sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar za 2015. godinu
 1. Odluka o utvrđivanju teksta 1. dodatka Ugovoru o izgradnji, financiranju i upravljanju nekretninama u Bjelovaru, Trg hrvatskog sokola
 2. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Poslovne zone Novi Borik-Lepirac
 3. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Istok
 4. Odluka o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2015. godini
 5. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2015. godinu
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2014. godinu
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2014. godini
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2014. godini
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2014. godini
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara u 2014. godini
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2014. godini
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2014. godini
 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2014. godinu
 14. Rješenje o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 15. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 2. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Komunalca – d.o.o. Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina
 4. Rješenje o razrješenju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 5. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 6. Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog posla održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 7. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content