Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 2-2016

AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
  2. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru – predstavnika Grada Bjelovara
  3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru stanja i primopredaju stambenih objekata
  4. Pravilnik o postavljanju reklama
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području Grada Bjelovara

KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK

  • Odluka o komunalnoj naknadi ( pročišćeni tekst)

Privitci

Back to top
Skip to content