Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 2-2018

GRADSKO VIJEĆE

 1. Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2017. godinu
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu
 5. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 6. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 8. Odluka o osnivanju Poslovne zone Korenovo
 9. Odluka o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanje novog na objektima s područja grada Bjelovara
 10. Pravilnik o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i  postavljanja novog pokrova na objektima s područja grada Bjelovara
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje srpanj – prosinc 2017. godine
 12. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2017. godinu
 13. Plan mreže dječjih vrtića na području grada Bjelovara
 14. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2018. godinu
 15. Zaključak o prihvaćanju Informacije Gradonačelnika  vezane uz Izvješće o izvršenju plana gospodarenja  otpadom Grada Bjelovara  za 2017. godinu

 AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva
 2. Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Kompleksa starog paromlina“
 3. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 4. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika poduzetnika od 2018. – 2020. godine
 5. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za poticanje radnog mjesta od 2018. – 2020. godine
 6. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga od 2018. – 2020. godine
 7. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za izlaganje na sajmovima od 2018. – 2020. godine
 8. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije od 2018. – 2020. godine
 9. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima od 2018. – 2020. godine
 10. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za (re)certificiranje proizvoda i procesa od 2018. – 2020. godine
 11. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme od 2018. – 2020. godine
 12. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika od 2018. – 2020. godine
 13. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada  Bjelovara
 14. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. (ciljane)  izmjene i dopune  Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content