Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 2-2019

GRADSKO VIJEĆE

 

 1. Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2018. godinu
 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2019. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2019. godinu
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2019. godinu
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturu Grada Bjelovara za 2019. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2019. godinu
 8. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu
 9. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu
 10. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za energetsku obnovu PŠ Ciglena, N. Plavnice, Ždralovi, V. Korenovo i G. Plavnice, Dječjeg vrtića Bjelovar u Radničkom naselju te Društvenog doma Zvijerci
 11. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za izgradnju reciklažnog dvorišta
 12. Odluka o uključenju Grada Bjelovara u Program društveno poticane stanogradnje
 13. Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska
 14. Odluka o davanju u zakup privremenih objekata i prodajnih mjesta bez objekata za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacija Grada Bjelovara
 15. Odluka o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih domova na području mjesnih odbora Grada Bjelovara
 16. Program općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara za 2019. godinu
 17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine
 18. Odluka o imenovanju Povjerenstva Grada Bjelovara za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 19. Odluka o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 20. Odluka o određivanju i ustupanju prostora za prodaju rabljene robe
 21. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2018. godinu
 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2018. godinu
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera Grada Bjelovara za 2018. godinu
 24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
 25. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2018. godinu
 26. Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2019. godinu
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta II. osnovne škole Bjelovar
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta III. osnovne škole Bjelovar
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta IV. osnovne škole Bjelovar
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta V. osnovne škole Bjelovar
 32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o ekonomskoj cijeni sudjelovanja roditelja u programu javnih potreba „AT vrtić“ za 2019. godinu (V. osnovnoj školi Bjelovar)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar
 34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Bjelovar
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni djelatnosti Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar
 36. Izmjene i dopune Statuta Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar.

 

 

AKTI GRADONAČELNIKA

 

 1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content