Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3-2014

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu
 2. Odluka o provođenju postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja “Radničko naselje“
 3. Odluka o provođenju postupka stavljanja van snage PUP-a “Sjeverni dio Trga Stanka Vraza“
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara u 2013. godini
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2013. godini
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2013. godini
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2013. godini
 8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara u 2013. godini
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2013. godini
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2013. godini
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 12. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara
 13. Odluka o dopuni Odluke o nastavku kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik – 2013“ do iskorištenja sredstava
 14. Plan davanja koncesija za 2015. godinu
 15. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara
 16. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2013. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara

KOMUNALAC d.o.o. BJELOVAR

 • Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na parkiralištima pod naplatom i javnoj garaži

Privitci

Back to top
Skip to content