Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3-2017

GRADSKO VIJEĆE

 1. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 2. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 3. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 4. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 5. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 6. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 7. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo
 8. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 9. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za odgoj i obrazovanje
 10. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku
 11. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za kulturu, šport i tehničku kulturu
 12. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju
 13. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika, i člana Odbora za predstavke i pritužbe
 14. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 15. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području grada Bjelovara
 16. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 17. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za ravnopravnost spolova
 18. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji
 19. Odluka o porezima Grada Bjelovara
 20. Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara
 21. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2017. – 2022, godine
 2. Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content