Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3-2018

GRADSKO VIJEĆE

132. Odluka o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar
133. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
134. Odluka o sufinanciranju radova za izgradnju poslovne zgrade za potrebe
smještaja pravosudnih tijela
135. Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. Gudovac od III. osnovne
škole Bjelovar
136. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za
poslovne prostore
137. Odluka o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
138. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih
sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2018. godinu
139. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2017. godinu
140. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Odbora za
ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Bjelovara
141. Rješenje o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Odbora za
poljoprivredu
i prehrambenu industriju Gradskog vijeća Grada Bjelovara
142. Odluka o donošenju Programa izgradnje Poslovne zone „Korenovo“ za
razdoblje od tri godine
143. Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu Republike
Hrvatske i odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj
144. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za izgradnju Gradskog
stadiona
145. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2018.
godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

60. Odluka o prihvaćanju Programa mjera suzbijanja mikroorganizama, štetnih
člankonožaca (arthropoda) štetnih glodavaca čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na
području grada Bjelovara u periodu od 2017.-2021. godine
61. Odluka o godišnjem programu mjera suzbijanja mikroorganizama, štetnih
člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na
području grada Bjelovara za 2018. godinu
62. Odluka o osnivanju i imenovanju ocjenjivačkog suda, tehničke komisije i
tajnice Natječaja za izradu idejnog rješenja: Spomen područja „Barutana
1991“ u Bjelovaru
63. Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i
projektima udruga pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih
programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2018. godinu
64. Izmjene i dopune Odluke o odobravanju i raspoređivanju financijskih
sredstava programima i projektima udruga pristiglim na Javni poziv za
financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara
za 2018. godinu
65. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Bjelovara
66. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik usluge skupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području grada Bjelovara
trgovačkom društvu Komunalac d.o.o.
67. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju i raspoređivanju
financijskih sredstava programima i projektima udruga pristiglim na Javni
poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada
Bjelovara za 2018. godinu
68. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu
utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „Kompleksa starog
paromlina“

 

 

 

Privitci

Back to top
Skip to content