Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3-2019

GRADSKO VIJEĆE

265. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
266. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
267. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
268. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu
269. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2019. godinu
270. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu
271. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za izgradnju umjetnog travnjaka na Gradskom stadionu – pomoćno igralište
272. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za kupnju poslovnih zgrada na lokaciji Ulica A. Trumbića 1b i K. Frankopana 24
273. Odluka o II. dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu
274. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Bjelovara
275. Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje, na području Grada Bjelovara
276. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2018. godinu
277. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2018. godinu
278. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2018. godinu
279. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2018. godinu
280. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2018. godinu
281. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2018. godinu
282. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno- zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2018. godinu
283. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2018. godini

AKTI GRADONAČELNIKA

86. Godišnji program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom na području Grada Bjelovara za 2019. godinu
87. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za stručno obrazovanje i doškolovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba u 2019. godini
88. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2019. godinu
89. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika za 2019. godinu
90. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme za 2019. godinu
91. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za poticanje radnog mjesta za 2019. godinu
92. Popis društvenih domova koji su namijenjeni povremenom zakupu, korištenju i uporabi
93. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Bjelovar
94. Odluka o imenovanju stručnog Povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II. dimnjačarskom području Grada Bjelovara
95. Odluka o izmjeni Odluke o promjeni Projektnog tima
96. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „ZONA CIGLENA“

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA BJELOVARA

Privitci

  • 3-2019 File extension: pdf File size: 1005 kB
Back to top
Skip to content