Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3a-2015

AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara
  2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
  3. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
  4. Rješenje o razrješenju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
  5. Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva
  6. Izmjene Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2015. godinu (kratkoročni)
  7. Odluka o imenovanju Tima za provođenje procesa recertifikacije Grada Bjelovara u programu certificiranja gradova/općina u povoljnom poslovnom okruženju u jugoistočnoj Europi (BFC SEE)

Privitci

Back to top
Skip to content