Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2013.

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina
  2. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Bjelovara
  3. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Elektrometala d.o.o. Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
  4. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava obnovljivih izbora energije za provođenje Projekta “Poticanja korištenja  obnovljivih izvora energije u kućanstvima  na području grada Bjelovara”
  5. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o povjeravanju provedbe projekta “Sustavno gospodarenje energijom u gradovima“ Poslovnom parku Bjelovar d.o.o.
  6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa održive  gradnje za provođenje Projekta “Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara”

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

 • Objava javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja “Sjeverozapad 2”
 • Objava javne rasprave o Prijedlogu prostornog plana uređenja  Grada Bjelovar – druga izmjena i dopuna

Privitci

Back to top
Skip to content