Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2014

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlate plakete „Grb Grada Bjelovara“
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2013. godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
 6. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
 7. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru
 8. Odluka o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara
 9. Odluka o izmjenama Odluke o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja
 10. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja Grada Bjelovara i Plana civilne zaštite Grada Bjelovara
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta V. osnovne škole Bjelovar
 12. Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Bjelovara
 2. Rješenje o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Bjelovara
 3. Rješenje o imenovanju Skupštine Vodnih usluga d.o.o. Bjelovar
 4. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 5. Rješenje o imenovanju članova „Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 6. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar
 7. Odluka o visini naknade za troškove stanovanja
 8. Odluka o dopuni Odluke o postupku i visini naknade za ustanovljenje prava služnosti i najma DTK kanalizacije na području Grada Bjelovara

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content