Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2015

GRADSKO VIJEĆE

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu
 3. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2016. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2016. godinu
 5. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu
 7. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2016. godinu

 1. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu
 2. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2016. godinu
 3. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
 4. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu
 5. Odluka o projekciji Proračuna za 2017. i 2018. godinu
 6. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu
 7. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara za 2016. godinu
 8. Zaključak o davanju odobrenja na Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2016. godinu
 9. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Male Sredice“ u Bjelovaru – druga izmjena i dopuna
 10. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna
 11. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za razdoblje 2016. – 2018. godine
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 14. Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente Grada Bjelovara

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content