Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2016

GRADSKO VIJEĆE

Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu
Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječnj – lipanj 2016. godine
Zaključak o davanju odobrenja na Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2017. godinu 
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za odgoj i obrazovanje

AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka o radnom vremenu Gradske uprave Grada Bjelovara
Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara 
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara 
Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016. – 2020.“

Privitci

Back to top
Skip to content