Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2017

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu
 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
 3. Odluka o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Kompleksa starog paromlina“
 5. Upute o provedbi postupka jednostavne nabave (nabave roba, usluga i projektnih natječaja procijenjene vrijednosti od 200.000,00 kuna (bez PDV-
 6. i nabavi radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (bez PDV-a)
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za uređivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu
 8. Odluka o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara za 2017. godinu
 9. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2017. godinu
 10. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2017. godinu
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2016. godinu
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu
 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2016. godinu
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno- zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2016. godinu
 18. Odluka o pristupanju izradi Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara i Programa zaštite divljači na području Grada Bjelovara
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2016. godinu
 20. Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Bjelovara i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Prve izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2017. godini
 2. Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 3. Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2017. godinu
 4. Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 5. Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 6. Rješenje o imenovanju Skupštine Komunalca d.o.o. Bjelovar
 7. Rješenje o imenovanju Skupštine Vodnih usluga d.o.o. Bjelovar
 8. Rješenje o imenovanju članova Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o. Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 9. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru stanja i primopredaju stambenih objekata
 10. Odluka o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 11. Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina
 12. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 13. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara
 14. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora II. OŠ Bjelovar-predstavnika Grada Bjelovara
 15. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora III. OŠ Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 16. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora IV. OŠ Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 17. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora V. OŠ Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content