Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2018

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar
 2. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 3. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2018. godinu
 5. Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2018. godinu
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2018. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2018. godinu
 8. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
 9. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
 10. Odluka o izgradnji Gradskog stadiona na Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru
 11. Odluka o odricanju potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćenih „Poslovnom zonom Korenovo“
 12. Odluka o suglasnosti za provedbu projekta gradnje i opremanja dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac
 13. Odluka o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2018. godini
 14. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2017. godinu
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godini
 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu
 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu
 21. Zaključak o prihvaćanje Izvješća o izvršenju Programa socijalno- zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu
 22. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2017. godini
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2017. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content