Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2019

Broj: 4/19.

Objava 21. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE

284. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva Tehnološki park Bjelovar d.o.o. za 2018. godinu
285. Odluka o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar
286. Zaključak o podnesenom prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar
287. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar
288. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
289. Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar
290. Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara za razdoblje od 1. travnja 2018. godine do 31. ožujka 2028. godine
291. Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
292. Odluka o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma čkbr. 501/36 k.o. Grad Bjelovar, na Dom učenika srednjih škola Bjelovar
293. Odluka o prijenosu prava vlasništva Dvorane europskih prvaka na IV. osnovnu školu Bjelovar
294. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske – zgrade u Ulici Vladimira Nazora 2
295. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske k.o. Prespa
296. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
297. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore
298. Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih domova na području mjesnih odbora Grada Bjelovara
299. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva Grada Bjelovara za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
300. Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracije Bjelovar
301. Izmjene i dopune srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2017.- 2019. godine
302. Plan davanja koncesija za 2019. godinu
303. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2018. godinu
304. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bjelovara za 2019. godinu
305. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar
306. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o dopuni djelatnosti Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar
307. Statut Kulturnoga i multimedijskoga centra Bjelovar
308. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Kriterije za raspodjelu sredstava Zajednice tehničke kulture Grada Bjelovara
309. Odluka o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2019. godini
310. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2018. godinu

Privitci

  • 4-2019 File extension: pdf File size: 2 MB

Brzi izbornik Službenih glasnika

  • Broj

  • Godina

Back to top
Skip to content