Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2013.

GRADSKO VIJEĆE

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Bjelovara 
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara 
Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara 
Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Bjelovara 
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Bjelovara 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu
Izvješće o stanju u prostoru Grada Bjelovara za razdoblje od 2009. do 2012. godine 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima 
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa obnovljivih izvora energije za provođenje Projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Bjelovara“
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa održive gradnje za provođenje Projekta „Poticanje uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području Grada Bjelovara“
Odluka o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela 
Izmjene Plana rashoda Grada Bjelovara za 2013. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola Grada Bjelovara 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 2012. godinu
Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

Rješenje o imenovanju Skupštine Poslovnog parka Bjelovar LORA d.o.o.
Rješenje o imenovanju Skupštine Komunalca d.o.o. Bjelovar 
Rješenje o imenovanju Skupštine Gradskog poduzeća za upravljanje športskim objektima d.o.o. Bjelovar

Privitci

Back to top
Skip to content