Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2014

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o osnivanju trgovačkog društva Tehnološki park Bjelovar, društvo s ograničenom odgovornošću za poduzetništvo, razvoj i primjenu novih tehnologija
 2. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 3. Odluka o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara
 7. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima mjesnih odbora
 8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2015. godini
 9. Odluka o davanju na korištenje audiovizualne opreme i kino fotelja Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar
 10. Rješenje o imenovanju ravnatelja Kulturnoga i multimedijskoga centra Bjelovar
 11. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara
 12. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara
 13. Zaključak o davanju odobrenja na Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2015. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju voditelja Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara
 2. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacijskog odbora Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content