Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2015

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o produženju važenja Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara 2011. – 2015.
 2. Odluka o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ u 2016. godini
 3. Pravilnik o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“
 4. Odluka o utvrđivanja teksta Ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 4025/1 k.o. Grad Bjelovar na Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade
 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta II. osnovne škole Bjelovar
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta III. osnovne škole Bjelovar
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2016. godinu
 2. Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara
 3. Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2015./2016.
 4. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2015. godini
 5. Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2016. godini

PREDSJEDNIK VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 • Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru za 2016. godinu
 • Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru za 2016. godinu

PREDSJEDNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

 • Program rada Vijeća albanske nacionalne manjine u Grdu Bjelovaru za 2016. godinu
 • Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru za 2016. godinu

PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BJELOVARU

 • Program rada Predstavnice češke nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru za 2016. godinu
 • Financijski plan Predstavnice češke nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru za 2016. godinu

PREDSJEDNIK ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BJELOVARU

 • Program rada Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru za 2016. godinu
 • Financijski plan Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru za 2016. godinu

Privitci

Back to top
Skip to content