Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2016

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste Staroplavnička ulica u naselju Stare Plavnice
  2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.
  4. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2017. godinu
  5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu
  6. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu
  7. Program potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu
  8. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu
  9. Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu
  10. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu
  11. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu
  12. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
  13. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu
 1. Odluka o projekciji Proračuna za 2018. i 2019. godinu
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 3. Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Bjelovara za 2017. godinu
 4. Odluka o donošenju 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 5. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bjelovara
 6. Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016. – 2020. godinu
 7. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine gidran
 8. Izmjene i dopune Programa o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara
 9. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 10. Odluka o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2017. godini
 11. Odluka o kriterijima i mjerilima za uređivanje bilaničnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu
 12. Odluku o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o objavi Informacije o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje: RS Metali d.d. – ljevaonica Bjelovar
 2. Odluka o objavi Informacije o izradi prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Bjelovara za razdoblje od 01.07.2016. do 01.07.2020. godine

TAJNIŠTVO

 • ISPRAVAK

PREDSJEDNIK VIJEĆA SRPSKE NACIOANLNE MANJINE

 • Program rada za 2017. godinu
 • Financijski plan Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2017. godinu

PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BJELOVARU

 • Program rada predstavnika češke nacionalne manjine za 2017. godinu
 • Financijski plan predstavnika češke nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2017. godinu

PREDSJEDNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

 • Program rada Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2017. godinu
 • Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2017. godinu

PREDSJEDNIK ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BJELOVARU

 • Program rada za 2017. godinu
 • Financijski plan za 2017. godinu Vijeća romske nacionalne manjine Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content