Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2017

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
 2. Odluke o dodjeli pečata Grada Bjelovara
 3. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 4. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 5. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu
 8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu
 9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu
 10. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu
 11. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu
 12. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
 13. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 14. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
 15. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu
 16. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2017. godinu
 17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 18. Pravilnik za provedbu uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području grada Bjelovara
 19. Odluka o sufinanciranju troškova uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području grada Bjelovara
 20. Odluka o sudjelovanju Grada Bjelovara u Natječaju LIFE, potprogram Okoliš, prioritetno područje Okoliš i učinkovitost resursa (ENV) (2017)

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru stanja i primopredaju stambenih objekata
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za davanje stanova u najam
 3. Rješenje o razrješenju i imenovanju dva člana Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru-predstavnika Grada Bjelovara
 4. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 5. Odluka o promjeni načina obavljanja dužnosti zamjenice gradonačelnika Grada Bjelovara
 6. Odluku o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva
 7. Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 8. Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
 9. Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu

TAJNIŠTVO

 • Ispravak

Privitci

Back to top
Skip to content