Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2018

GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Poslovnog i financijskog izvješća Komunalca d.o.o. Bjelovar za 2017. godinu
 2. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2018. godinu
 3. IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
 4. Odluka o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola sa područja Grada Bjelovara za nastavnu godinu 2018./2019.
 5. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2017. godinu
 6. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2018. godinu
 7. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grada Bjelovar
 8. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Bjelovara
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar
 10. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac
 11. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u građenje i opremanje pješačko-biciklističke staze u naselju Gornje Plavnice

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar
 2. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 3. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content