Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2012.

GRADSKO VIJEĆE

 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 2. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini
 3. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2012. godinu
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2012. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2012. godini
 8. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
 9. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu
 10. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu
 11. Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara – druge izmjene i dopune
 12. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna
 13. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 2
 14. Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara – članu Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o, za prodaju nekretnine u vlasništvu Bjelovarskog sajma d.o.o (dio čestice k.č.br. 1957/1, upisane u z.k.ul. 1357 k.o. Gudovac, površine 9 jutara i 776 čhv)
 15. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara za 2011. godinu
 16. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Bjelovara
 17. Odluka o usvajanju Izmjene plana raspodjele financijskih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola Grada Bjelovara u 2012. godini
 18. Izmjena Plana rashoda Grada Bjelovara za 2012. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini
 19. Odluka o komunalnom doprinosu
 20. Odluka o izmjeni dijela granice područja naselja Bjelovar i Novoseljani
 21. Zaključak o davanju odobrenja na Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2013. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor proizvoda hrvatskog seljaka

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content