Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2013.

GRADSKO VIJEĆE

  1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  2. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini
  3. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2013. godinu
  4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Grdu Bjelovaru za 2013. godinu
  5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2013. godinu
  6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2013. godinu
  7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2013. godinu
  8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2013. godinu
  9. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2013. godini
  10. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu
  11. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu
  12. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu

Privitci

Back to top