Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2014

GRADSKO VIJEĆE

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini
 3. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2015. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2015. godinu
 5. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu
 7. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu
 8. Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2015. godinu
 9. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015. godinu
 10. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu
 11. Plan raspodjele spomeničke rente za 2015. godinu
 12. Proračun Grada Bjelovara za 2015. godinu
 13. Odluka o projekciji Proračuna za 2016. i 2017. godinu
 14. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu
 15. Odluka o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja“ Radničko naselje“
 16. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Radničko naselje“
 17. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 19. Zaključak o potvrdi Statuta Visoke tehničke škole u Bjelovaru

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog posla održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content