Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2016

AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Dopuna Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2016. godinu (kratkoročni)
  2. Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara
  3. Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2016/2017.
  4. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2016. godini

TAJNIŠTVO

  • Ispravak

Privitci

Back to top
Skip to content