Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2017

GRADSKO VIJEĆE

61. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara
62. Odluka o promjeni naziva Visoke tehničke škole u Bjelovaru
63. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Veleučilišta u Bjelovaru
64. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Visoke tehničke škole u Bjelovaru
65. Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Bjelovara za razdoblje od 1.1.2013. do 31.12.2016. godine
66. Odluka o izmjeni Odluke o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
67. Odluka o utvrđivanju teksta Sporazuma o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava
68. Analiza davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na I, III i IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara
69. Plan davanja koncesija za 2018. godinu
70. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
71. Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016. – 20120. godinu
72. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine gidran
73. Odluka o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

27. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu postupka dodjele stipendija Grada Bjelovara
28. Odluka o imenovanju stručnog Povjerenstva za davanje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na I, III i IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara
29. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2017. do 2022. godine
30. Odluka o imenovanju radne skupine
31. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK

– Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara (pročišćeni
tekst)

Privitci

Back to top
Skip to content