Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2018

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 3. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za energetsku obnovu II. OŠ i Dječjeg vrtića Bjelovar na Trgu A. G. Matoša
 4. Odluka o zaduženju za dugoročni financijski kredit za energetsku obnovu područnih škola Ždralovi, Gudovac, V. Korenovo, N. Plavnice, Ciglena i Dječjeg vrtića Bjelovar u Radničkom naselju
 5. Odluka o II. dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
 6. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama
 7. Odluka o donošenju III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara
 8. Odluka o drugoj izmjeni Odluke o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
 10. Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar
 11. Rješenje o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar
 12. Odluka o izmjeni Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćenih „Poslovnom zonom Korenovo“
 13. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske – zgrade na Trgu hrvatskih branitelja 14
 14. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
 15. Odluka o osnivanju Digitalnog inovacijskog centra „hub.in Bjelovar“

VODNE USLUGE d.o.o.

 • Odluka o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom i aglomeracijskom području grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content