Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2019

Broj: 6/19.

Objava  13. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE

326. Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“

327. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara

328. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu

329. Odluka o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva)

330. Odluka  o komunalnom redu

331. Odluka o donošenju 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

332. Odluka o donošenju Programa izgradnje Poslovne zone „Korenovo“ za razdoblje od 2020. – 2022. godine

333. Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar

334. Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o radu gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

335. Zaključak o davanju odobrenja na Program rada Gradskog savjeta mladih za 2020. godinu

336. Odluka  o izdavanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade

AKTI GRADONAČELNIKA

98. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Upravno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru

Privitci

  • 6-2019 File extension: pdf File size: 2 MB

Brzi izbornik Službenih glasnika

  • Broj

  • Godina

Back to top
Skip to content