Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 7-2012.

GRADSKO VIJEĆE 

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2013. godinu
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2013. godinu
 5. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2013. godinu
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2013. godinu
 7. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2013. godinu
 8. Program javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2013. godinu
 9. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2013. godinu
 10. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2013. godinu
 11. Proračun Grada Bjelovara za 2013. godinu
 12. Odluka o projekciji Proračuna za 2014. i 2015. godinu
 13. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu
 14. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Sjever 2 – Izmjena i dopuna“
 15. Program o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva u Gradu Bjelovaru
 16. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta
 17. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje
 18. Program o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poljoprivrede Grada Bjelovara
 19. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac
 20. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja
 21. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 22. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje otkupa ovčje vune
 23. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekta „Sirari“ ( izgradnje i opremanja mini-sirana, mljekomata i usavršavanja sirara)
 24. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za međunarodne norme kvalitete obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 25. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 26. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 27. Odluka o poništenju javnog natječaja za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara
 28. Odluka o prestanku prava građenja i upravljanja u poslovnim zonama Lepirac, Istok, Jug i Slobodnoj zoni, Lokalnoj razvojnoj agenciji Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. Bjelovar
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta II. osnovne škole Bjelovar
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta III. osnovne škole Bjelovar
 32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar
 34. Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA 

 1. Odluka o uvođenju geografskih informacijskih sustava u Grad Bjelovar
 2. Odluka o imenovanju Tima za implementaciju geografskih informacijskih sustava u Grad Bjelovar

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content