Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 7-2013.

GRADSKO VIJEĆE

   1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete “Grb Grada Bjelovara”
   2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
   3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu
   4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije
   5. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.
   6. Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
   7. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
   8. Odluka o davanju stanova u najam
   9. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
   10. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o najmu plinske distributivne mreže u vlasništvu Grada Bjelovara
   11. Odluka o osnivanju Poslovne zone Novi Borik-Lepirac
   12. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za razdoblje od 2014.-2016.) godine
   13. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
   14. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj i obrazovanje
   15. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku
   16. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, šport i tehničku kulturu
   17. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju
   18. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo
   19. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za ravnopravnost spolova
   20. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji
   21. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Bjelovara
   22. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
   23. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe
   24. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Bjelovara
   25. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Komisije za statut i poslovnik
   26. Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

   1. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
   2. Odluka o načinu obnašanja dužnosti zamjenice gradonačelnika Grada Bjelovara
   3. Odluka o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje energijom
   4. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru
   5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

   • Objava javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja područja povijesne jezgre (Zona “B”) – Izmjena i dopuna

TAJNIŠTVO GRADA BJELOVARA

   • Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content