Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 7-2017

GRADSKO VIJEĆE

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu
 3. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2018. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 208. godinu
 5. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2018. godinu
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2018. godinu
 7. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2018. godinu
 8. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2018. godinu
 9. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2018. godinu
 10. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
 11. Proračun Grada Bjelovara za 2018. godinu
 12. Odluka o planu razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020. godine
 13. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
 14. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara za 2018. godinu

PREDSJEDNIK VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 • Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2018. godinu
 • Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2018. godinu

PREDSJEDNIK ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BJELOVARU

 • Program rada za 2018. godinu
 • Financijski plan za 2018. godinu Vijeća romske nacionalne manjine Grada Bjelovara

PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BJELOVARU

 • Program rada Predstavnika češke nacionalne manjine za 2018. godinu
 • Financijski plan Predstavnika češke nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2018. godinu

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content