Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 7-2019

Broj: 7/19.

Objava 30. listopada 2019.

GRADSKO VIJEĆE

337. Zaključak o prihvaćanju Informacije Gradonačelnika za nominaciju Grada Bjelovara za 5G grad
338. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2018. godinu
339. I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
340. I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
341. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2019. godinu
342. III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2019. godinu
343. III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2019. godinu
344. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2019. godinu
345. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2019. godinu
346. II. izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2019. godinu
347. IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu
348. Odluka o izgradnji „Nogometnog stadiona Bjelovar“ na Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru
349. Odluka o izgradnji FAZE 1 „Nogometnog stadiona Bjelovar“
350. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „ZONA CIGLENA“
351. Odluka o izradi IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara
352. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune raspodjele sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2019. godini
353. Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Bjelovara
354. Odluka o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II. dimnjačarskom području Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

99. Pravilnik o kreditiranju i subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019“
100. Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „ZONA CIGLENA“
101. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

Privitci

  • 7-2019 File extension: pdf File size: 667 kB
Back to top
Skip to content