Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 8-2012.

GRADSKO VIJEĆE

  1. Zaključak o prihvaćanju Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije otvorenih bazena sa gradnjom zatvorenog bazena na lokaciji SRC “Mladost“
  2. Zaključak o preustroju Komunalca d.o.o. Bjelovar

AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Zaključak o započinjanju postupka davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na I., III. i IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara
  2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt “Sufinanciranje konzultantskih usluga i certifikata“
  3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt “Tradicijski obrti“
  4. Izmjena i dopuna Plana nabave radova, roba i usluga Grada Bjelovara u 2012. godini
  5. Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara
  6. Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2012/2013.
  • Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Bjelovara

KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR

  • Tržni red Gradske tržnice Bjelovar

Privitci

Back to top