Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 8-2013.

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – druge izmjene i dopune
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Sjeverozapad 2“
 3. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara za 2013. godinu
 4. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
 5. Donošenje Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
 7. Odluka o osnivanju inkubatora za nove tehnologije-Tehnološko razvojnog centra Bjelovar (TRC Bjelovar)
 8. Odluka o osnivanju javne ustanove u kulturi „Kulturni i multimedijski centar Bjelovar“
 9. Odluka o istupanju Grada Bjelovara iz trgovačkog društva Razvojna agencija Sjever-Dan – društva za usluge privlačenje investicija, stvaranja radnih mjesta, izradu projekata za privlačenje sredstava fondova EU i obrazovanje d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 94
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Uprave Komunalca d.o.o. Bjelovar  o podjeli trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Bjelovar s osnivanjem novog društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Bjelovar o podjeli trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Bjelovar s osnivanjem novog društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
 12. Odluka o pokretanju postupka ukidanja statusa Slobodne zone u Bjelovaru
 13. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg  vrtića Bjelovar
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 16. Zaključak Gradskog vijeća Grada Bjelovara na odobrenje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2014. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara
 2. Rješenje o imenovanju Koordinacijskog odbora Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara
 3. Rješenje o imenovanju voditelja Dječjeg gradskog vijeća Grada  Bjelovara
 4. Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara
 5. Rješenje o imenovanju predsjedavajućeg Dječjeg gradskog vijeća Grada  Bjelovara
 6. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2013. godinu (kratkoročni)
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postupku davanja u zakup  poljoprivrednog i građevinskog neizgrađenog zemljišta u vlasništvu  Grada Bjelovara
 8. Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa  Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Bjelovar
 9. Odluka o osnivanju Gospodarskog vijeća Grada Bjelovara
 10. Odluka o imenovanju članova Gospodarskog vijeća Grada Bjelovara
 11. Odluka o preuzimanju poslova vezanih za utvrđivanje, evidentiranje,    nadzor, naplatu i ovrhu poreza na potrošnju
 12. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora I. OŠ Bjelovar –predstavnika Grada Bjelovara
 13. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora II. OŠ Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 14. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora III. OŠ Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara
 15. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora IV. OŠ Bjelovar –    predstavnika Grada Bjelovara
 16. Rješenje o imenovanju školskog odbora V. OŠ – predstavnika Grada Bjelovara
 17. Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka
 18. Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora
 19. Odluka o oslobađanju plaćanja kamata na ime komunalnog doprinosa    Općoj bolnici Bjelovar
 20. Rješenje o imenovanju predstavnika Grda Bjelovara u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content