Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 8-2018

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2019. godini
 2. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2019. godinu
 5. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2019. godinu
 6. Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2019. godinu
 7. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2019. godinu
 8. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2019. godinu
 9. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2019. godinu
 10. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2019. godinu
 11. Program javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2019. godinu
 12. Plan raspodjele spomeničke rente za 2019. godinu
 13. Proračun Grada Bjelovara za 2019. godinu
 14. Odluka o Planu razvojnih programa za razdoblje 2019. – 2021.
 15. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu
 16. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2019. godini
 17. Rješenje o imenovanju ravnatelja Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar
 18. Zaključak o davanju odobrenja na Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2019. godinu
 19. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za 2019. godinu
 20. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)
 21. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara za nabavu vatrogasnog navalnog vozila na financijski leasing
 22. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara
 23. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar
 24. Odluka o dodjeli nagrada Grada Bjelovara za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima iz područja znanosti i obrazovanja
 25. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Raspodjele sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2018. godini
 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar
 27. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o radu Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar u razdoblju 2013. – 2018. godine
 28. Zaključak o prihvaćanju Poslovnog i financijskog izvješća Vodnih usluga d.o.o. Bjelovar za 2017. godinu

KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK

 • Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara (pročišćeni tekst)

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content