Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 9-2013.

GRADSKO VIJEĆE

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
 3. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2014. godinu
 4. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2014. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2014. godinu
 6. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2014. godinu
 7. Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2014. godinu
 8. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2014. godinu
 9. Program socijalno – zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2014. godinu
 10. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
 11. Proračun Grada Bjelovara za 2014. godinu
 12. Odluka o projekciji Proračuna za 2015. i 2016. godinu
 13. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content