Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 9-2018

GRADSKO VIJEĆE

215. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Bjelovara
216. Odluka o komunalnim djelatnostima
217. Odluka o komunalnoj naknadi
218. Odluka o komunalnom doprinosu
219. Odluka o visini spomeničke rente
220. Odluka o uvođenju Riznice Grada Bjelovara
221. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bjelovar
222. Zaključak o prihvaćanju „Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna za 2018. godinu.“
223. Rješenje o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Odbora za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
224. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju digitalnog inovacijskog centra „hub.in Bjelovar“

AKTI GRADONAČELNIKA

78. Odluka o imenovanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
79. Zaključak trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Grada Bjelovara
80. Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara
81. Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2018./2019.

PREDSJEDNIK VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

– Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2019. godinu
– Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2019. godinu

PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BJELOVARU

– Program rada Predstavnika češke nacionalne manjine za 2019. godinu
– Financijski plan Predstavnika češke nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2019. godinu

PREDSJEDNIK ROMSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BJELOVARU

– Program rada za 2019. godinu
– Financijski plan za 2019. godinu Vijeća romske nacionalne manjine Grada Bjelovara

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

  • Broj

  • Godina

Back to top
Skip to content